HTML

"Jöjj és lásd!"

Gyalogos menet Jászladányból Budapestre 2009. október 3-11.

March on foot - acting together as civilians against violence and exclusion
3-11 October, 2009

Az útvonal:
Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Alattyán, Jásztelek, Jászberény, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Maglód, Budapest Hősök tere - Dísz tér.

polgári összefogás a kirekesztés és az erőszak ellen

2009.10.11. 11:11 GyalogMenet

A petíció

Címkék: petíció

Tiltakozás az apartheid ellen

“A késleltetett jog – megtagadott jog.” 
Martin Luther King

Tisztelt Köztársasági Elnök  Úr!

Nem jó ma Magyarországon cigánynak lenni. Nem elég, hogy a gazdasági válság azt a cigányságot sújtja a legkeményebben, amely már évtizedek óta küzd a nyomorral és a munkanélküliséggel, de még a saját nyomorúságunkért is minket tesznek felelőssé. Lustának és munkakerülőnek neveznek minket – pedig a valóságban a romák többség boldogan dolgozna, ha lenne mit. Nem lenne ilyen kevés szakképzett, diplomás a romák közt, ha a gyermekeinket nem különítenék el már az általános iskolában, és minőségi oktatást kapnának. Ha az önkormányzatok nem szabotálnák el a legszegényebb térségek fejlesztését. Ha nem kezelnének minket az élet minden területén másodrendű állampolgárnak, akkor talán mi is többet tehetnénk a sorsunk javításáért. Nem kiváltságokat kérünk, hanem egyenlő jogokat, egyenlő esélyt.

Ezért az esélyért fordulunk most Önhöz mi, a Jászladányi Roma Polgárjogi Szervezet, és mindazok, akik támogatják mozgalmunkat.

Ma majdnem minden politikai erő egyetért abban, hogy a magyarság számára a 21. század egyik legalapvetőbb nemzeti sorskérdése a cigányság integrálása a többségi társadalomba. Amerikában a feketék és a latinajkúak évtizedes polgárjogi küzdelem eredményeként egészen odáig jutottak, hogy az Egyesült Államoknak immár afro-amerikai elnöke van. Ez a mozgalom nem érhette volna el korszakalkotó sikereit, ha nem bírja a többségi társadalom józanul gondolkozó, együttérző tagjainak támogatását. Köztük olyan elnökökét, akik akár a népszerűségük kockáztatásával is szembe mertek szállni az előítéletekkel.

Magyar állampolgárként most mi is az Elnök Úr józan belátására és együttérzésére apellálunk. Kérjük, vegye kezébe a vezető szerepet a cigányság integrációért folytatott küzdelemben. Végezze azt a feladatot, amire felesküdött: legyen a nemzet egységének megtestesítője és emelje fel a szavát azokért, akiket gettóba zárnak, akiket kiközösítenek és akiket nem hallgatnak meg. Nekünk, becsületes, gyermekeiket féltő cigányoknak és nem cigányoknak felelősségünk a közös: ki kell fognunk a szelet a tudatosan gerjesztett ellenségeskedés vitorlájából, és össze kell fognunk a problémák megoldásáért.

Kérjük, emelje fel a szavát a nyilvánosság előtt az ügyünkben! Szólítsa fel a kormányt és az önkormányzatokat, hogy:

 • Vessenek véget az iskolai szegregáció káros gyakorlatának!
 • Biztosítsák a minőségi oktatást a roma gyermekek számára!
 • Számolják fel a gettókat, tegyék lehetővé, hogy a cigányság a többségi társadalommal térbelileg egy közösségben élhessen!
 • Ne a cigánytelepeket csinosítgassák, hanem méltó életkörülményeket teremtsenek a társadalom legelesettebbjeinek is!
 • Ne a romákat tegyék meg bűnbaknak azért a munkanélküliségért, amelynek felszámolásában még egyetlen kormány sem jeleskedett!
 • Ne közmunkára, és egyéb álmegoldásokra szorítsák rá a szegényeket, hanem valódi, piacképes munkalehetőségeket biztosítsanak!
 • Az uniós forrásokból ne a pályázatíró cégeket, és a tőkeerős önkormányzatokat támogassák, hanem a valódi rászorulókat!
 • Jgazságosan, a területi és hozzáférési szempontok figyelembe vételével osszák el a fejlesztési forrásokat!
 • Ténylegesen vonják be a romákat a róluk szóló döntések meghozatalába, tekintsék partnernek, nem pedig megvásárolható hűbéresnek a cigányságot!
 • Biztosítsák a közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést! Lépjenek föl a naponta tetten érhető, és a romákat a közélet tereiből kiszorító diszkrimináció ellen!
 • Indítsanak megelőző programokat a cigányság tragikus egészségügyi helyzetének megváltoztatására! Legyen joga és lehetősége a cigánynak is annyi ideig élni, mint másoknak!
 • Fejezzék be a romákkal szemben összekacsintó, kizárólag az ő felelősségüket firtató közbeszédet! Nem kérünk többet sem a nyílt, sem a bújtatott cigányozásból!