HTML

"Jöjj és lásd!"

Gyalogos menet Jászladányból Budapestre 2009. október 3-11.

March on foot - acting together as civilians against violence and exclusion
3-11 October, 2009

Az útvonal:
Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Alattyán, Jásztelek, Jászberény, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Maglód, Budapest Hősök tere - Dísz tér.

polgári összefogás a kirekesztés és az erőszak ellen

2009.09.19. 12:14 GyalogMenet

Bemutatkozik a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet

Címkék: bemutatkozás roma jászsági polgárjogi szervezet

A Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet 2003. november 13.-án alakult meg. Működése kiterjed az ország egész területére, kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint pályázati és más közösségi forrásokból fedezi.

Az Egyesületnek, amint azt a nevében is jelzi, a céljai a következők:

 

  • a jászsági térségben lakó romák jogegyenlőségének, emancipációjának elősegítése, érdekképviselete;
  • a roma és nem roma lakosság közötti harmonikus együttélés segítése, konfliktusok kezelése;
  • a diszkriminációs, rasszista jelenségek elleni fellépés;
  • a roma és nem roma lakosság részére érdekvédő, polgárjogi és ismeretterjesztő szolgáltatások, szolgálatok működtetése;
  • a jogvédelem, az oktatás, a kultúra, a környezetvédelem, az egészségügy, a szociális és foglalkozatási helyzet, a közösségi- mentális környezet javítása, fejlesztése érdekében szervező, szolgáltató és szolgáló közösségi tevékenység

 

A szervezet kiemelt célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek iskolai szegregációjának megszüntetése. E cél érdekében az alábbi öt feladatkörben tevékenykedik: 

1. Kutatások. A szegregáció feltérképezéséhez a szervezet vezetősége és aktivistái tanulmányi utakat szervez. Az oktatási rendszer szegregációs jelenségeit feltérképező tanulmányok célja, hogy megalapozott felkészülést biztosítson a szervezet számára a jogi úton való megoldáskereséshez, átfogó képet adjon a magyar társadalom szegregációs problémáiról. A kutatási eredményeket más civil szervezetek is szabadon felhasználhatják.

2. Képzések, nyomásgyakorlás. Az igazságszolgáltatási rendszer nincs felkészülve az új, szegregációt és diszkriminációs tiltó törvények hatékony alkalmazására, melyek nemrég léptek életbe az országban. Ezt a tanulási folyamatot kívánja a szervezet felgyorsítani, és feladatának tekinti, hogy különböző tájékoztatási eszközöket igénybe véve nyomást gyakoroljon a magyar igazságszolgáltatási rendszerre és elérje, hogy a jogalkotói szándék érvényesüljön a mindennapi gyakorlatban.

3. Lobbizás. A szegregáció megszűntetése érdekében a szervezet feladatának tekinti az önkormányzatokkal valamint a kormányzati intézményekkel való kapcsolatfelvételt, az ügyet támogató felelős személyek megkeresését, a hátrányos helyzetűek érdekében ily módon való felszólalást, lobbizást.

4. Jogérvényesítés. Törvény adta jogával élve a szervezet, mint civil szervezet él a diszkriminációt tiltó törvény betartásának ellenőrzésével és kikényszerítésével. Jogi úton, az igazságszolgáltatás tiszta eszközeivel lép fel a törvénytelen gyakorlatot folytató iskolák, vagy az iskolát fenntartó önkormányzatok ellen. Első lépésben a közös megoldáskeresést, kooperációt ajánlja fel az intézmények számára. Amennyiben ez nem sikerül, jogi pereskedésre kerül sor.

5. Tájékoztatás. Fontos, hogy a szegregáció folyamatát a társadalom minél szélesebb köre megismerje. Ezért igyekszünk a sajtó útján minél szélesebb körben publikálni.

 

Ezeknek a céloknak az érdekében az Egyesület szervező, érdekképviselet megvalósító, oktató és továbbképző tevékenységet fejt ki.

Az Egyesület önkormányzati elven működő, érdekvédelmi, polgárjogi, és ismeretterjesztő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

 

Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére, valamint kéri az egyesületbe történő felvételét, és azt legalább két tag támogatja. A tagfelvételről, és a pártoló tagsági kérelemről az Elnökség határoz.

Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes, vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem tud, vagy nem kíván részt venni.

 

Székhely: 5055 Jászladány, Rácz Aladár utca 1.

Honlap: http://www.jrpsz.hu

Számlaszám: